Psikoinanç - Rüya Gerçekleri - Bilimsel Rüya Analizi | Ahmet ÖZTÜRK

Psikoinanç

Psikoinanç

 

Bireydeki  inancın gerçekleşmesini takip ettiğimizde, sürecin bir çok yönden ele alındığını ve her bir kimseye göre birbirine benzese dahi ayrı şeyler söylendiğine şahit oluruz. Kimi mizacı, kimi babası, kimi annesi, kimi de soyuna çektiğini iddia edecektir. Söylenenlerin az veye çok etkili olduğu kaçınılmazdır. Üstelik bizim ekleyebileceğimiz yaşadığı coğrafya, etnik kökeni, sosyal ve kültürel yetiştiği ortamı da rahatlıkla ekleyebiliriz.

Yukarıda saydığımız sosyal ve antropolojik genellemenin yanında bireysel olarak da karar vererek bulunduğu yeri, kişileri ve konumunu güvenilir tutmaya çalışır. Güvende tutmaya çalıştıklarını  süreç içerisinde kendi kişiliği ve kimliğine göre maruz kaldığı ve kalanları gözlemlemesiyle kendi mutluluk formülüne  göre geliştirdiği psikolojik tutumuyla  şekillendirir, yönetir.

İçinde yaşadığı süreç ve koşulları öylesine benimsemiştir ki  kendisini rahatsız ettiği gibi başkasını da rahatsız ettiğini bilmesine rağmen rahatsızlığının sebebini kendisinden ayırt edemez. Ayırda karar verme sürecinde suçluluğun, pişmanlığın ve mutsuzluğun girdabında yaşamını tüketeceğine inanır.