Bireysel Farklılıklar - Rüya Gerçekleri - Bilimsel Rüya Analizi | Ahmet ÖZTÜRK

Bireysel Farklılıklar

Bireysel Farklılıklar

 

Terapist, danışanın gereksinimleri doğrultusunda doğru seçimi yapabilmek için danışnıyla görüşmelerini yaptıktan sonra seans uygulamasını belirler. Terapistin ortaya koyduğu seans uygulamalarında farklılıklar çıkabilir. Her bir danışanın meselesi, amaçları, kişisel özellikleri ve yaş gurubu farklılıklar gösterir. 

Saydığımız bu ve benzeri nedenlere bağlı olarak terapistin mesleki geçmişinden elde ettikleri tecrübeler doğrultusunda kendilerine has üslup ve yöntem geliştirirler.  Terapistin uyguladığı terapi yöntemi bu çerçevede çok daha etkili olur.